Processer

Tid og penge i et byggeprojekt

Proceslinie

Der ingår flere processer for tid og økonomi I et byggeprojekt. 

Ved hvert faseskift skal bygherren, sammen med det øvrige projektmateriale, godkende det opdaterede budget og de opdaterede ydelses- og hovedtidsplaner.

Kilde: Danske Byggeøkonomer.

Tid

Penge

Budget

Den gældende struktur er udledt af almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomheder (AB18 – ABT18) og almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomheder (ABR18).

Strukturen består af 2 hovedelementer med underelementer:

  • den økonomiske ramme (udførelse + projektering)
  • det samlede budget (den økonomiske ramme + omkostninger)
Underelementerne består af absolutte poster, relative poster og specifikke risici-poster.
Absolutte poster er ‘kendte priser’ (prisdata eller erfaring), relative poster er procentuelle værdier af absolutte poster og risici-poster er en procentuel værdi af summen de absolutte og relative poster.

Budget (historisk)

Strukturen er baseret på erfaringer og er blevet til en almindeling anvendt struktur. Strukturen består af 3 hovedelementer: Grundudgifter, Håndværkerudgifter og Omkostninger.
Tilsammen udgør disse det samlede budget.

Værdien af hver delelement er baseret på følgende antagelser:

  • grundudgifter udgør 10%
  • håndværkerudgifter udgør 70 %
  • omkostninger udgør 20 %
Herefter det samlede budget på 100 %.
Scroll til toppen