Processer

Tid og penge i et byggeprojekt

Proceslinie

Der ingår flere processer for tid og økonomi I et byggeprojekt. 

Ved hvert faseskift skal bygherren, sammen med det øvrige projektmateriale, godkende det opdaterede budget og de opdaterede ydelses- og hovedtidsplaner.

Kilde: Danske Byggeøkonomer.

Tid

Penge

Budget

Den gældende struktur er udledt af almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomheder (AB18 – ABT18) og almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomheder (ABR18).

Strukturen består af 2 hovedelementer med underelementer:

  • den økonomiske ramme (udførelse + projektering)
  • det samlede budget (den økonomiske ramme + omkostninger)
Underelementerne består af absolutte poster, relative poster og specifikke risici-poster.
Absolutte poster er ‘kendte priser’ (prisdata eller erfaring), relative poster er procentuelle værdier af absolutte poster og risici-poster er en procentuel værdi af summen de absolutte og relative poster

En budgetmodel, baseret på ovenstående, er pt. under udarbejdelse. Modelbeskrivelsen kan hentes ved klik på knappen herunder.

Budget (historisk)

Strukturen er baseret på erfaringer og er blevet til en almindeling anvendt struktur. Strukturen består af 3 hovedelementer: Grundudgifter, Håndværkerudgifter og Omkostninger.
Tilsammen udgør disse det samlede budget.

Værdien af hver delelement er baseret på følgende antagelser:

  • grundudgifter udgør 10%
  • håndværkerudgifter udgør 70 %
  • omkostninger udgør 20 %
Herefter det samlede budget på 100 %.
Scroll til toppen