Samarbejde

Behovet for assistance

Generelt

Et samarbejde MaKo Assist om assistance til byggeriets ledere kan etableres i forskellige former, f.eks. projektspecifikt, ad hoc-opgaver eller som et længerevarende forløb med en karakter af et freelance-samarbejde.

MaKo Assist indgår typisk i et samarbejde med med bygherrens rådgivere og/eller entreprenører.

 

Aftaleform

En aftale om teknisk rådgivning og bistand vil typisk være baseret på ABR Forenklet.

En aftale kan f.eks. være en tidsbestemt rammeaftale, suppleret med opgavespecifikke tillægsaftale.

 

Mako Assist er medlem af Danske Arkitektvirksomheder og har herigennem tegnet professionel rådgiveransvarsforsikring.

Samarbejdsfunktion

MaKo Assist kan betragtes som en stabsfunktion, som understøtter lederen i sit daglige arbejde.
Placering fremgår af illustrationen til venstre.

 

Opgavernes karakter og indhold varierer med placeringen, jf. beskrivelsen på siden ‘Assistance’.

Behovet for assistance kan være aktuelt i et givet tidsrum, eller i forbindelse med en specifik opgave.

Assistancen kan ydes som en enkeltstående koncentreret indsats, eller en gentagende indsats over tid.

Assistancen ydes til ledere hos:

  • Bygherrerådgivere
  • Arkitekter
  • Ingeniører
  • Entreprenører
  • Bygningsejere

Mangler du arbejdskraft?

Der er lige nu stor efterspørgsel på personale hos mange rådgivere og entreprenører.

Ansættelse af nyt personale er ikke nødvendigvis den eneste mulighed, et alternativ kunne være at indgå en aftale med en midlertidig ekstern ressource, f.eks. en freelancer.

Men hvornår er det ene bedre end det andet, skal du ansætte nyt personale eller lave en aftale med en ekstern ressource?

En hjælp til afklaring af det spørgsmål ses i det indsatte skema.

Skamaet er fremstillet med inspiration fra FREE AGENTS og deres e-bog ‘Gør freelancere til en konkurrencemæssig fordel’.

E-bogen findes her: https://freeagents.network/dk/news.html

På https://freeagents.network/dk/ kan du læse meget mere om at samarbejde med en freelancer.

Ansættelse eller ekstern ressource?

Distancerådgivning = Bæredygtig rådgivning

Minilogo
Scroll til toppen