Processer

Tid og penge i et byggeprojekt

Projektfaser jf. ABR 18.

Der ingår flere processer i håndteringen af tid og penge i et byggeprojekt. 

Ved hvert faseskift skal bygherren, sammen med det øvrige projektmateriale, godkende det opdaterede budget og de opdaterede ydelses- og hovedtidsplaner.

Projektfaser jf. GBF 19.

Der ingår flere processer i håndteringen af tid og penge i et byggeprojekt. 

Ved hvert faseskift skal bygherren, sammen med det øvrige projektmateriale, godkende det opdaterede budget.

Tid og penge jf. ABR 18.

Penge jf. GBF 19.

Budget

Det strukturelle princip er baseret på Ydelsesbeskrivelse for BYGHERRERÅDGIVNING 2019 og Vejledning til Ydelsesbeskrivelse for BYGHERRERÅDGIVNING 2019 (se vejledningen side 14 – 15).

Strukturen består af 2 hovedelementer med underelementer:

  • Den Økonomiske Ramme (udførelse + projektering)
  • Det Samlede Budget (den økonomiske ramme + de øvrige udgifter)

Det Samlede Budget anvendes i sin helhed af bygherrerådgiveren, jf. Ydelsesbeskrivelse for BYGHERRERÅDGIVNING 2019.

Den Økonomiske Ramme anvendes af projekteringslederen, jf. Ydelsesbeskrivelse for BYGGERI OG LANDSKAB 2018.

Bygherrens omkostninger og generelle omkostninger samles i De Øvrige Udgifter.

Budget (historisk)

Strukturen er baseret på erfaringer og er blevet til en almindeling anvendt struktur. Strukturen består af 3 hovedelementer: Grundudgifter, Håndværkerudgifter og Omkostninger.
Tilsammen udgør disse det samlede budget.

Værdien af hver delelement er baseret på følgende antagelser:

  • grundudgifter udgør 10%
  • håndværkerudgifter udgør 70 %
  • omkostninger udgør 20 %
Herefter det samlede budget på 100 %.
Scroll to Top