Processer

Tid og penge i et byggeprojekt

Proceslinie

Der ingår flere processer i håndteringen af tid og penge i et byggeprojekt. 

Ved hvert faseskift skal bygherren, sammen med det øvrige projektmateriale, godkende det opdaterede budget og de opdaterede ydelses- og hovedtidsplaner.

Kilde: Danske Byggeøkonomer.

Tid

Penge

Budget

Det strukturelle princip er baseret på Ydelsesbeskrivelse for BYGHERRERÅDGIVNING 2019 og Vejledning til Ydelsesbeskrivelse for BYGHERRERÅDGIVNING 2019 (se vejledningen side 14 – 15).

Strukturen består af 2 hovedelementer med underelementer:

  • Den Økonomiske Ramme (udførelse + projektering)
  • Det Samlede Budget (den økonomiske ramme + de øvrige udgifter)
 

Udfoldning af det strukturelle princip.

Det Samlede Budget anvendes i sin helhed af bygherrerådgiveren, jf. Ydelsesbeskrivelse for BYGHERRERÅDGIVNING 2019.
Den Økonomiske Ramme anvendes af projekteringslederen, jf. Ydelsesbeskrivelse for BYGGERI OG LANDSKAB 2018.

Bygherrens omkostninger og generelle omkostninger samles i De Øvrige Udgifter.

 

Budget (historisk)

Strukturen er baseret på erfaringer og er blevet til en almindeling anvendt struktur. Strukturen består af 3 hovedelementer: Grundudgifter, Håndværkerudgifter og Omkostninger.
Tilsammen udgør disse det samlede budget.

Værdien af hver delelement er baseret på følgende antagelser:

  • grundudgifter udgør 10%
  • håndværkerudgifter udgør 70 %
  • omkostninger udgør 20 %
Herefter det samlede budget på 100 %.
Scroll to Top