Foreninger

Administrator for ejerforeninger og fritidsforeninger

Ejerforeninger og fritidsforeninger har ofte svært ved at finde kandidater til  formandsposten og/eller kassererposten. 

MaKo Assist tilbyder udførelse af de relaterede opgaver, med reference til hhv. generalforsamlingen, repræsentantskabet eller bestyrelsen.

Ejerforeninger

 • ejerforening
 • andelsboligforening
 • grundejerforening
 • almén boligforening

Fritidsforeninger

 • hobbyforening
 • sportsforening
 • idrætsforening

Bestyrelse

Med reference til generalforsamlingen eller repræsentantskabet, udføres formandens og kasserens opgaver iht. foreningens vedtægter.

Formand

 • mødeledelse
 • planlægning og styring
 • udbud og kontrahering
 • kontraktstyring
 • tilsyn 
 • drift- og vedligehold

Kasserer

 • bogføring
 • regnskab
 • budget
 • medlemmer
 • kontingent
 • betalinger
 • likviditet
Scroll to Top