Processer

Planlægning og styring af et byggeprojekt

Her behandles de generelle processer for planlægning og styring af et byggeprojekt, herunder tid, penge og jua. 
Specifikt handler det om tidsplanlægning, budgettering og aftaleforhold.

Projektfaser, hvor bygherren ikke er forbruger.

Der ingår flere processer i håndteringen af tid og penge i et byggeprojekt. 

Ved hvert faseskift skal bygherren, sammen med det øvrige projektmateriale, godkende det opdaterede budget og de opdaterede ydelses- og hovedtidsplaner.

Projektfaser, hvor bygherren er forbruger.

Der ingår flere processer i håndteringen af tid og penge i et byggeprojekt. 

Ved hvert faseskift skal bygherren, sammen med det øvrige projektmateriale, godkende det opdaterede budget.

Jura

I aftalegrundlaget er der 2 typer af bygherre: forbruger og ikke forbruger.

Til hver type bygherre findes der et specifikt aftalegrundlag, som kan anvendes til aftale med rådgiver og entreprenør, 

Budgetcyklus ved faseskift.

Pengetyper ved faseskift.

Budget

Det strukturelle princip er baseret på Ydelsesbeskrivelse for BYGHERRERÅDGIVNING 2019 og Vejledning til Ydelsesbeskrivelse for BYGHERRERÅDGIVNING 2019 (se vejledningen side 14 – 15).

Strukturen består af 2 hovedelementer med underelementer:

  • Den Økonomiske Ramme (udførelse + projektering)
  • Det Samlede Budget (den økonomiske ramme + omkostninger)

Ved estimering af et budget, kan den viste work breakdown stucture anvendes. Den er inspireret af Molio Prisdata, og er meget velegnet til successiv estimering.

Budget (historisk)

Strukturen er baseret på erfaringer og er blevet til en almindeling anvendt struktur. Strukturen består af 3 hovedelementer: Grundudgifter, Håndværkerudgifter og Omkostninger.
Tilsammen udgør disse det samlede budget.

Værdien af hver delelement er baseret på følgende antagelser:

  • grundudgifter udgør 10%
  • håndværkerudgifter udgør 70 %
  • omkostninger udgør 20 %
Herefter det samlede budget på 100 %.
Scroll to Top