Byggeriets ledere

Behovet for assistance

Generelt

MaKo Assist tilbyder assistance til byggeriets ledere som en fleksibel ressource.

Et behov for assistance til udførelse af praktiske opgaver bliver aktuelt i det øjeblik lederne bliver presset på tid og/eller kompetencer. Behovet for assistance kan være tilstede i et bestemt tidsrum, eller opstå spontant i forbindelse med en specifik opgave.

Assistancen kan ydes som en enkeltstående koncentreret indsats, eller som en gentagende sporadisk indsats.

Traditionelt består en virksomheds personale af fastansatte personer, altså faste omkostninger. Med fleksibel assistance fra MaKo Assist kan byggeriets ledere delvis ændre disse faste personaleomkostninger til et variabelt konsulenthonorar.

Ledelse

Virksomhedsleder

Assisterer virksomhedslederen med udførelse af praktiske opgaver i forbindelse med planlægning og styring af intern drift og afgivelse af tilbud på nye opgaver. 
Opgaverne udføres i samarbejde med virksomhedslederen.

Projektleder

Assisterer projektledere med udførelse af praktiske opgaver i forbindelse med planlægning og styring af projektledelse.
Opgaverne udføres i samarbejde med projektlederen.

Virksomhedslederen

Når en virksomhedsleder skal ansøge om prækvalifikation eller afgive et tilbud, er der behov for et større stykke arbejde. Efter en vurdering af udbudsmaterialet skal det besluttes om opgaven er interessant for virksomheden.

Når udbuddet vurderes som interessant, skal der udføres nogle praktiske opgaver med f.eks. udfyldelse af ESPD’et, kalkulation af honorar og udfyldelse af tilbudsliste.

Efter afholdt licitation bør resultatet evalueres og arkiveres som erfaringsgrundlag til udarbejdelse af det næste tilbud.

Projektlederen

Et udbud af et byggeprojekt kan strække sig over lang tid, flere måneder faktisk. 

I starten er opgaven meget koncentreret. Derefter er der sporadiske opgaver frem mod afslutningen af udbudsperioden.
Dee længerevarende opgaver er f.eks. ved fastlæggelse af udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser og udbudstidsplan.

De kortvarige indsatser er f.eks. ved håndtering og evaluering af modtagne ansøgninger/tilbud, og slutter med indstilling og kontrahering.

Rådgivning

Projekteringsleder

Assisterer projekteringsledere med udførelse af praktiske opgaver i forbindelse med planlægning og styring af projekteringsledelse.
Opgaverne udføres i samarbejde med projekteringslederen.

Disciplinleder

Assisterer disciplinledere med udførelse af praktiske opgaver i forbindelse med planlægning og styring af projekteringsfasen.
Opgaverne udføres i samarbejde med disciplinlederen.

Projekteringslederen

Denne funktion har en ganske omfattende mængde arbejdsopgaver.

Mange er af ledelsesmæssig karakter og andre har et mere praktisk sigte. En central del handler om planlægning, udbud og koordinering.

Især planlægning og gennemførelse af udbud er tidskrævende.
Der skal ske en evaluering af de modtagne ansøgninger/tilbud, og slutter med indstilling og kontrahering.

Disciplinlederen

I projekteringsfasen har disciplinlederen mange opgaver, bl.a. planlægning af beskrivelsesarbejdet, budgettering/kalkulation af håndværkerudgifter.

Ved faseskift skal der følges op på håndværkerudgifterne i forhold til bygherrens budget, og justeringer kan blive nødvendige.

Disse opgaver optræder ofte som kortvarige indsatser gennem hele projekteringsperioden.

Udførelse

Byggeleder

Assisterer byggeledere med udførelse af praktiske opgaver i forbindelse med planlægning og styring af udførelsesfasen.
Opgaverne udføres i samarbejde med byggelederen.

Entrepriseleder

Assisterer entrepriseledere med udførelse af praktiske opgaver i forbindelse med planlægning og styring af udførelsesfasen. 
Opgaverne udføres i samarbejde med entrepriselederen

Byggelederen

Gennem hele byggeperioden varetager byggelederen den overordnede koordinering af entreprenørernes arbejder.
Dertil kræves en byggetidsplan og et byggeregnskab.

Det kan være tidskrævende, at udarbejde en byggetidsplan og en koncentreret indsat er nødvendig. Efterfølgende vil der ofte være behov for sporadiske justeringer i løbet af byggeperioden.

Byggeregnskabet oprettes med fastlæggelse af en overordnet struktur. Dette er en koncentreret opgave.
Gennem hele udførelsesperioden vil der være sporadiske opdatering af byggeregnskabet.

Entrepriselederen

Under udførelse af entreprisen varetager entrepriselederen den detaljerede koordinering af entreprisen.

Med udgangspunkt i byggelederens byggetidsplan, skal entrepriselederen udarbejde en arbejdstidsplan.
Det kan være en tidskrævende opgave, da der ofte skal koordineres med andre entrepriser. En koncentreret indsat er nødvendig.
Der kan sporadisk opstå situationer, hvor det kan være nødvendigt at justerer arbejdstidsplanen.

Ved entreprisens afslutning skal der afleveres KS-materiale og D&V-materiale til bygherren.
Der kan være behov for, at det indsamlede materiale skal ordnes og struktureres før aflevering til bygherren før afholdelse af afleveringsforretning.

Drift

Driftleder

Assisterer driftsleder med udførelse af praktiske opgaver i forbindelse med planlægning og styring af driftsopgaver.
Opgaverne udføres i samarbejde med driftslederen.

Driftsleder

Gennem hele driftsperioden varetager driftslederen den overordnede koordinering af drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Dertil kræves en tidsplan, et budget og et regnskab.
For større opgaver indhentes der tilbud. Som grundlag for tilbuddet udarbejdes der betingelser og tidsplan.

De indkomne tilbud evalueres og der kontraheres med vindende tilbudsgiver.

Resultatet af du udførte drifts- og vedligeholdelsesopgaver samles i et drifts- og vedligeholdelsesregnskab.

Distancerådgivning = Bæredygtig rådgivning

Minilogo
Scroll til toppen